Bruger din virksomhed konkurrence- og kundeklausuler ?

Fra den 1. januar 2016 er det med al sandsynlighed slut med at bruge de konkurrence-, kunde- og/eller jobklausuler (ansættelsesklausuler), som vi i dag kender og bruger i ansættelsesaftaler. Derfor bør du allerede nu forberede din virksomhed på, at der kommer nye regler på området.

Lige nu ligger et lovforslag til behandling i Folketinget. Lovforslaget skal ses i lyset af Produktivitetskommissionens anbefalinger om at begrænse brugen af ansættelsesklausuler i forsøget på at øge lønmodtagermobiliteten og vidensdeling til gavn for innovation, iværksætteri og produktivitet på arbejdsmarkedet. Der ser ud til at være politisk opbakning til at følge anbefalingerne. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil det erstatte alle nuværende regler om ansættelsesklausuler.

Nedenfor finder du i læsevenlig form de praktisk mest relevante nyskabelser i den kommende lov:

  1. Loven gælder for alle typer medarbejdere og ikke kun funktionærer.
  2. Jobklausuler forbydes med ganske få undtagelser.
  3. For at kunne pålægge en medarbejder en konkurrenceklausul skal det være en helt særligt betroet medarbejder. Det skal forklares skriftligt, hvad stillingen indeholder, som gør, at klausulen er nødvendig – en klar skærpelse i forhold til nugældende regler.
  4. Kundeklausuler kan kun omfatte kunder, som medarbejderen har haft forretningsmæssig forbindelse med inden for 12 måneder (mod de nuværende 18 måneder). Det er ikke længere muligt for virksomheden at lade ”listekunder” være omfattet af klausulen, dvs. kunder, som medarbejderen ikke selv har haft kontakt med. Virksomheden skal på fratrædelsestidspunktet udlevere en liste over de kunder, der er omfattet af klausulen.
  5. Klausulerne må højst have en varighed på 12 måneder. Hvis kombinationen af en konkurrence- og kundeklausul bruges, kan den højst have en varighed på 6 måneder. Medarbejderen skal have været uafbrudt ansat i minimum 6 måneder, før klausulerne kan gøres gældende.
  6. Der skal betales kompensation til medarbejderen for at være pålagt konkurrence- og/eller kundeklausuler. Virksomheden skal betale minimum 40 % af lønnen, hvis klausulens varighed er op til 6 måneder, og minimum 60 % af lønnen, hvis varigheden er op til 12 måneder. Hvis virksomheden bruger begge klausul (kombineret klausul), er kompensationen 60 %. I dag skal der for funktionærer betales minimum 50 % af lønnen i hele klausulperioden, også hvis begge klausuler er brugt.
  7. Virksomheden skal betale et engangsbeløb for de 2 første måneders kompensation senest på fratrædelsestidspunktet, uanset om medarbejderen i perioden finder andet arbejde.
  8. Der er ikke længere fuld modregningsadgang for virksomheden efter betaling af engangsbeløb. Virksomheden skal nemlig fortsat betale en procentdel af lønnen, hvis medarbejderen har fået andet passende arbejde. Procentsatsen er 16 % ved klausuler af varighed på op til 6 måneder og 24 % ved klausuler med varighed på op til 12 måneder samt kombinerede klausuler.
  9. Klausulerne kan opsiges med 1 måneds varsel til en måneds udløb som hidtil. Engangsbeløbet, jf. pkt. 7 skal betales til medarbejderen i de fleste tilfælde, selvom der sker opsigelse.