Persondata- og cookiepolitik

 
I denne politik kan du læse, hvordan vi håndterer personoplysninger, som vi kommer i besiddelse af, når du er klient hos Reimer Legal. 

Derudover finder du nedenfor et afsnit om brug af cookies på www.reimerlegal.com. Vi indsamler ikke personoplysninger på vores hjemmeside via cookies. 

 

Reimer Legal Advokatfirma I/S er dataansvarlig, og vores kontaktdetaljer er:
 
Reimer Legal Advokatfirma I/S
CVR-nr. 36671602
Næsseslottet
Dronninggårds Allé 136
2840 Holte
 
Kontaktpersoner: 

Jørgen Reimer Jensen 
E jrj@reimerlegal.com
M + 45 2224 1211

Janie C. Nielsen
E jcn@reimerlegal.com
M +45 3124 3094

Når du eller den virksomhed, du er ansat hos, er klient hos Reimer Legal behandler vi diverse almindelige personoplysninger f.eks. stam- og identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. 

Herudover indsamler vi de personoplysninger, som er nødvendige til overholdelse af hvidvaskloven i de sager, hvor det er påkrævet. Det drejer sig om kopi af kørekort/pas og kopi af sundhedskort, hvoraf dit cpr. nr. fremgår. 

Derudover kan behandlingen angå en række andre oplysninger om din (tidligere) beskæftigelse, lønforhold, herunder personfølsomme oplysninger, som er nødvendige for at kunne varetage dine interesser. Oftest vil det være oplysninger, som du selv overleverer til os. 

Formålet med at behandle personoplysninger i klientforholdet er at kunne rådgive dig og varetage dine interesser vedrørende det opdrag, du har givet os. 

Derudover skal vi kunne administrere klientforholdet, f.eks. at oprette klientforholdet, sende aftalebrev og afregning for vores bistand. 

Endelig er vi i visse tilfælde forpligtet til at behandle personoplysninger for at kunne opfylde kravene om klientkendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskloven, herunder identitets- og kontroloplysninger. 

Behandlingsgrundlaget (hjemlen) for vores behandling af dine personoplysninger følger dels af aftalen med/opdraget fra dig om rådgivning (databeskyttelsesforordningens art. 6(1) litra b) og dels af lovgivningen (fx hvidvaskloven og bogføringsloven) (databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) litra c og Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (a).

Vi deler dine personoplysninger  med de leverandører, som vi bruger til vores it-drift/-support, advokatsystem, inklusiv arkivering og bogholderi, hosting af data samt evt. andre rådgivere, som bistår os i din sag. 

Vi kan videregive dine personoplysninger til eksterne tredjeparter i form af offentlige myndigheder, modparter og andre advokatvirksomheder i det omfang, at det sker som led i vores rådgivning eller håndtering af din sag. 

Vi kan videregive personoplysninger til vores revisor til brug for udarbejdelse af regnskab og revision. 

Databehandlere behandler personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med de databehandlere, vi bruger. 

Vi overfører ikke personoplysninger til tredjelande (udenfor EU og EØS).

De oplysninger som er indhentet efter hvidvaskloven skal vi opbevare i fem år fra klientforholdets ophør, hvorefter vi sletter dem.

Vi opbevarer derudover sagsakterne, hvori der også er personoplysninger, i 10 år efter afslutningen af sagen, hvilket skyldes hensynet til, at advokatvirksomheden kan varetage sine interesser ved et eventuelt rådgiveransvar. 

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du rette henvendelse til info@reimerlegal.com. 

Indsigtsret: Du har ret til at bede om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig i det omfang, du ikke allerede er bekendt hermed.

Ret til berigtigelse: Du har til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet uden unødigt ophold efter, at du har anmodet om det.

Ret til sletning: I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, førend vi efter vores almindelige procedurer vil slette dine oplysninger. 

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

Ret til at få transmitteret (dataportabilitet): Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Tilbagekaldelse af samtykke: Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. 

Datatilsynets kontaktoplysninger findes på tilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk (https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/klage-til-datatilsynet). 

På Reimer Legals hjemmeside bruger vi kun funktionscookies. Det er cookies, som er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere. 

Du kan slå cookies fra ved at indstille din browser. Du skal dog vide, at visse funktioner på hjemmesiden ikke vil fungere korrekt, hvis du slår cookies fra i din browser. 

På www.minecookies.org/cookiehandtering kan du se, hvordan du sletter cookies og/eller slår cookies fra alt afhængig af, hvilken browser du bruger. 

Vi indsamler ikke personoplysninger via cookies. 

Denne politik vil løbende blive opdateret i overensstemmelse med praksis og lovgivningen på området. Politikken kan ændres uden varsel.

Denne politik er senest opdateret den 11. maj 2021.

Reimer Legal Advokatfirma

Næsseslottet

Dronninggårds Allé 136

2840 Holte

CVR nr. 36671602